Kammarrätten avslår Stockholms stads överklagande - beslut om byggnadsminne är riktigt

2019-06-27

Länsstyrelsens beslut att förklara Stockholms stadsbibliotek med tillhörande s.k. basarer samt park för byggnadsminne är riktigt, slår kammarrätten i dag fast i en dom. Det innebär att Stockholms stads överklagande avslås.

Bifogade filer: Dom i mål 7955-18 Senast ändrad: 2019-06-27