Kammarrätten avslår Kungälvs kommuns överklaganden av Polismyndighetens beslut att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd till allmänna sammankomster

2018-08-24

 

Polismyndigheten har gett Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmänna sammankomster i Kungälvs kommun.

 

Kungälvs kommun överklagade Polismyndighetens beslut och ansåg att tillstånd borde vägras främst på grund av risken för ordningsstörningar.

 

Förvaltningsrätten i Göteborg avslog överklagandena. Mötesfriheten är skyddad enligt grundlagen och får bara begränsas bl.a. om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten. Förvaltningsrätten ansåg att eftersom Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så finns det inte några skäl att vägra Nordiska motståndsrörelsen de sökta tillstånden.

 

Kungälvs kommun har överklagat förvaltningsrättens avgöranden och begärt att kammarrätten bestämmer att Nordiska motståndsrörelsens ansökan om tillstånd ska avslås.

 

Kammarrätten har i dag avslagit överklagandena.

 

”Kammarrätten instämmer i förvaltningsrättens bedömning att eftersom Polismyndigheten har ansett att ordning och säkerhet kan upprätthållas vid sammankomsterna, så går det inte att begränsa den grundlagsskyddade mötesfriheten på det sätt som Kungälvs kommun vill”, säger rättens ordförande, kammarrättslagmannen Petter Classon.  

 

Bifogade filer: Göteborg KR 4059-18 Dom 2018-08-24 Göteborg KR 4060-18 Dom 2018-08-24 Senast ändrad: 2018-08-24