Information inför huvudförhandling i mål B 16-24 (mord i Gävle kommun)

2024-02-14

Huvudförhandling i hovrätten i målet kommer att hållas onsdagen den 28 februari 2024 med början kl. 9.00.

Platsbokning och ackreditering

Media:Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Det kan reserveras plats för de journalister (ej kameramän och fotografer) som sedan informeras i särskild ordning om de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker via E-post till Tom Sandgren (se kontaktuppgift till höger) senast fredagen den 23 februari 2024. Ange också om du önskar ta med elektronisk utrustning i salen vilket kräver tillstånd.

AllmänhetenDet kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser för allmänheten i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor eller datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Om du behöver tillstånd för att ta med sådan elektronisk utrustning kan du anmäla detta till Tom Sandgren, se kontaktuppgift till höger. Hovrätten kommer att meddela tillstånd i särskild ordning. Ta med hovrättens beslut till förhandlingen.