Information inför huvudförhandling 8 maj 2019

2019-05-06

Fördelning av åhörarplatser kommer att ske genom biljetter för åhörare och journalister. Biljetter finns att hämta på tingsrättens expedition från och med måndag den 6 maj kl. 9.00. 

Eskilstuna tingsrätt genomför säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att komma i god tid till förhandlingen.