Inför åtal

2020-08-31

Personer som är intresserade av att ta del av handlingar i målet rekommenderas att beställa dessa via e-post. Observera att vissa handlingar kommer att vara omfattande och att sekretessprövning kommer att ske innan handlingar kan lämnas ut.

Huvudförhandlingen planeras att inledas den 15 september. Antalet platser i förhandlingssalen är begränsat. Tingsrätten planerar att ha medseende till en sidosal. Antalet platser är dock ändå begränsat.

Tingsrätten kommer att reservera platser åt media. Representanter för media uppmanas att vända sig till tingsrättens registrator med frågor och för att reservera plats.

 Kontakta tingsrättens registrator via e-post