I Högsta domstolens mål Ö 335-20 angående resning avseende ansvar för mord meddelas avgörande den 12 juni 2020

2020-06-10