Huvudmannen i det s.k. assistansmålet döms till fängelse i sex år för grova bidragsbrott

2020-05-08

Tingsrätten konstaterar i domen att mannen, som visserligen lider av Multipel Skleros, kraftigt överdrivit sina besvär för vårdpersonal och myndigheter och att han inte alls har haft något behov av personlig assistans. Utifrån journalanteckningar, foton, filmer m.m. har den av tingsrätten förordnade sakkunniga läkaren gjort bedömningen att mannen simulerat sina besvär och att det inte finns något som talar för att han haft så svåra besvär som han uppvisat. Av vad som framgår av det medicinska underlaget skulle mannen i princip ha varit helt ur stånd att klara sig själv, men bildmaterialet visar en i stort sett normalt fungerande person. Inför ett besök av Försäkringskassan filmade polisen mannen då denne körde sin bil till ett byggföretag där han handlade en rullstolsramp till trappan till sitt hus. I samband med detta hade han också kontakt med assistanssamordnaren och assistenterna. Dessa samtal och meddelanden tillsammans med vittnesuppgifter och övrig bevisning i form av bl.a. tidsredovisningar och kontoutdrag visar att han inte hade något behov av assistans samt att det aldrig utförts någon assistans. Tingsrätten har kommit fram till att huvudmannen och övriga dömda har agerat tillsammans och i samförstånd. Huvudmannen döms också för grovt bidragsbrott för att han lämnat oriktiga uppgifter i samband med att hans sjukpenning byttes ut till sjukersättning. Brottsligheten har pågått sedan hösten 2010 till dess mannen greps i april 2019.

Assistanssamordnaren som varit ansvarig för assistansbolaget meddelas näringsförbud i fem år. Med hänsyn till det höga skadeståndet som denne ska betala och till det långa fängelsestraffet anser tingsrätten att det finns skäl för att helt efterge den yrkade företagsboten mot assistansbolaget.