Huvudförhandlingen i mål om mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord i Nacka börjar den 20 april 2020

2020-04-15

Huvudförhandling

Huvudförhandlingen i målet är planerad till 12 dagar. Aktuella dagar är den 20, 21, 23, 24, 28 och 29 april samt 6, 7, 8, 12, 13 och 14 maj 2020.

Den 20, 21, 23 och 24 maj kommer huvudförhandlingen att hållas i Säkerhetssalen, Bergsgatan 50, Stockholm. Med hänsyn till den rådande situationen med Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer finns ett mycket begränsat antal åhörarplatser i Säkerhetssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker via e-post eller telefon till handläggarchefen Sanja Satzger Von Balvanyos, se kontaktinformation. Utöver de reserverade platserna för media finns ett fåtal åhörarplatser i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Övriga dagar kommer huvudförhandlingen att hållas i Solna tingsrätt, Sundbybergsvägen 5, Solna. För eventuella frågor om behov av platsbokning när huvudförhandlingen hålls i Solna tingsrätt hänvisas till Solna tingsrätt, avdelning 3, se kontaktinformation.

Ordförande i målet är rådmannen Sofia Jungstedt.

Övrigt

Det är inte tillåtet med bildupptagning eller fotografering i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer att få använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning eller fotografering.

För beställning av handlingar hänvisas till Solna tingsrätt, avdelning 3, se kontaktinformation. Tingsrätten har för närvarande begränsade expeditionstider och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Tag därför gärna kontakt med oss via e-post i första hand.