Huvudförhandlingen gällande åtalet mot den person som i media benämns som "Kulturprofilen" är avslutad

2018-09-24

Vid slutanförandena i målet yrkade åklagaren att den person som i media benämns som "Kulturprofilen" skulle häktas. Efter överläggning avkunnade tingsrätten beslutet att den åtalade ska ??häktas såsom på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt natten mellan den 5 och 6 oktober 2011 i Stockholm. Tingsrätten har funnit att det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas.

Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 1 oktober 2018 kl. 11.00 genom att finnas tillgänglig på tingsrättens kansli.

?Kopior av handlingar målet kan mot avgift beställas via e-post:stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med beredningsjuristen Sebastian Sandén och domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktuppgifter till höger.

Senast ändrad: 2018-09-24