Huvudförhandling i mål om enskilt åtal mot en politiker för grovt förtal

2021-08-20

Bokade förhandlingsdagar är:

den 7 september 2021 med start kl. 09.00,

den 8 september 2021 med start kl. 13.00,

och den 9 september 2021 med start kl. 09.00.

Platsbokning och ackreditering

På grund av den rådande pandemisituationen kommer det endast att finnas ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa platser är i första hand avsedda för media som föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 1 september 2021 kl. 13.00 genom e-post.

I mån av plats kommer det att finnas ett fåtal åhörarplatser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.