Huvudförhandling i mål om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-03-09

Huvudförhandlingen

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet under nio förhandlingsdagar mellan den 19 mars 2020 och den 15 april 2020, varav två dagar är reservdagar. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten, se kontaktinformationen.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 26, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 13 mars 2020 genom epost till domstolshandläggaren Tobias Franzén, se kontaktinformationen. Delar av förhandlingen kommer att hållas bakom stängda dörrar.

Det kommer även finnas ett antal åhörarplatser för allmänheten, varav eventuellt ett fåtal i rättssalen och resterande i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Biljetter kan hämtas ut vid tingsrättens reception kl. 08.00 inför varje förhandlingsdag. För att biljett ska gälla kräver det att man är på plats vid anvisad sal vid påropet, annars kan lediga platser överlåtas till andra åhörare på kö.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av tingsrätten få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av en detaljerad huvudförhandlingsplan samt övriga handlingar hänvisas till Stockholms tingsrätt avdelning 4, se kontaktinformationen till höger.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggarna Tobias Franzén och Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.

Ordförande i målet är rådmannen Anna Flodin.