Huvudförhandling i det s.k. akupunkturmålet 17 och 18 maj

2021-05-06

Platsbokning och ackreditering

Antalet åhörarplatser är starkt begränsade med anledning av den pågående pandemin. Dessa platser är i första hand avsedda för media och anhöriga som föranmält sig (gäller ej kameramän och fotografer) och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast onsdagen den 12 maj 2021 kl. 09.00 genom e-post till mikkaela.fridell@dom.se.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer, smarta klockor och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Övrigt

Praktiska frågor gällande förhandlingen hänvisas till hovrättsfiskalen Mikkaela Fridell. Kontakt sker genom e-post till mikkaela.fridell@dom.se.

Handlingar från målet kan beställas, se under beställ dom.