Hovrättens mål: B 215-24 och B 364-24 (synnerligen grovt vapenbrott, förberedelse till mord, människorov, försök till mord m.m.)

2024-03-25

Båda målen ska nu prövas av hovrätten gemensamt under april och maj månad 2024. Rättegången påbörjas måndagen den 8 april 2024 kl 13.00 och beräknas pågå till den 23 maj 2024. Den 8 – 11 april samt den 20 – 23 maj 2024 är förhandlingsdagar då det ska hållas sakframställningar och genomgång av all skriftlig bevisning. Därefter kommer rätten att enskilt ta den av den muntliga bevisningen som spelats in vid tingsrätten, vilket sker utan att parterna är närvarande. Den 20 – 23 maj 2024 hålls den avslutande delen av förhandlingen med alla parter närvarande.

Huvudförhandlingen hålls i Attunda tingsrätt, tingssal 11, Sollentuna:

8 april kl 13.00 – 16.30, 9 – 11 april kl 9.30 – 16.30 (11 april reservdag)

20 maj kl 13.00 – 16.30, 21 – 23 maj kl 9.30 – 16.30 (23 maj reservdag)

Delar av förhandlingen kan komma att hållas inom stängda dörrar.

Platsbokning och ackreditering

Media:Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Det kan reserveras plats för de journalister (ej kameramän och fotografer) som sedan informeras i särskild ordning om de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker via E-post till Tom Sandgren (tom.sandgren@dom.se) senast den 2 april 2024. Ange också om du önskar ta med elektronisk utrustning i salen vilket kräver tillstånd.

AllmänhetenDet kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser för allmänheten i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser. Observera att det kan komma att beslutas om stängda dörrar, vilket innebär att åhörare inte tillåts närvara.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surf­plattor eller datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrust­ningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Om du behöver tillstånd för att ta med sådan elektronisk utrustning kan du anmäla detta till Tom Sandgren (tom.sandgren@dom.se). ­ Hovrätten kommer att meddela tillstånd i särskild ordning. Ta med hovrättens beslut till förhandlingen.