Hovrätten meddelar dom i ett omfattande mål rörande grova bedrägerier inom hemtjänsten

2018-11-15

Målet har rört hemtjänst som Södertälje kommun beviljat 15 personer, s.k. brukare. Hovrätten har, liksom tingsrätten, kommit fram till att det begåtts bedrägeribrott i 13 av dessa 15 hemtjänstärenden. Brottsligheten har bl.a. bestått i att det har lämnats oriktiga uppgifter till Södertälje kommun om brukarnas hälsotillstånd och behov av hemtjänst. Detta har lett till att kommunen fattat beslut om hemtjänst som brukarna inte har haft behov av. Stora delar av den beviljade hemtjänsten har inte heller utförts. Hemtjänstföretaget har trots det fakturerat kommunen som om, med några få undantag, hela den beställda hemtjänsten utförts. Kommunen har betalat den begärda ersättningen till hemtjänstföretaget. Bedrägerierna mot Arbetsförmedlingen har rört s.k. nystartsbidrag, dvs. skattesubventioner för arbetsgivare som anställer personer som varit arbetslösa länge. Hemtjänstföretaget har i stor utsträckning anställt anhöriga till brukarna för att utföra hemtjänsten. I flera ansökningar om nystartsbidrag har det lämnats oriktiga uppgifter om att dessa personer var arbetslösa, vilket lett till att Arbetsförmedlingen fattat felaktiga beslut om nystartsbidrag.Hemtjänstföretagets verksamhetschef, som i tingsrätten dömdes till fängelse i 3 år och 4 månader, döms av hovrätten till fängelse i 4 år. En anställd i företaget döms till fängelse i 2 år. För de övriga personer som döms för medverkan i bedrägeribrottsligheten bestäms påföljden till villkorlig dom, som i flertalet fall förenas med böter. De flesta av dem är brukare eller anhöriga till brukare. De dömda personerna ska betala skadestånd till Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen med belopp som i princip motsvarar utbytet av den brottslighet som de medverkat i.

Senast ändrad: 2018-11-14