Hovrätten ger prövningstillstånd i Ghostmålet

2019-02-22

 

 

Det var i oktober förra året som Linköpings tingsrätt meddelade dom i tvisten mellan sångaren i hårdrockbandet Ghost och fyra tidigare deltagare i bandet. De tidigare deltagarna ville att tingsrätten skulle fastställa att det fanns ett enkelt bolag mellan dem och sångaren och att sångaren skulle redovisa bolagets intäkter, kostnader och tillgångar. Tingsrätten avslog de tidigare deltagarnas talan och beslutade att de skulle betala sångarens rättegångskostnader i målet.

Båda parter överklagade målet till hovrätten. Den 11 februari 2019 avslog hovrätten de tidigare deltagarnas invändning om att rättens ordförande i tingsrätten varit jävig.

Hovrätten har nu beslutat att målet ska prövas i hovrätten.

 

Senast ändrad: 2019-02-20