Hovrätten frikänner från åtal för flera fall av sexuellt ofredande

2018-12-21

Enligt åtalet har mannen berört målsägandena på olika delar av kroppen och gjort uttalanden av sexuell karaktär under eller i anslutning till körlektioner. I ett fall påstås det ha varit fråga om en annan sexuell handling. Åklagaren har i det fallet gjort gällande att gärningen i första hand ska bedömas som sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och i andra hand som sexuellt tvång, vilket är allvarligare brott än sexuellt ofredande.

I några av fallen finner hovrätten att det påstådda handlandet inte kan bevisas, eftersom måls­ägandenas berättelser inte får tillräckligt stöd i utredningen. I andra fall läggs berättelserna visserligen till grund för bedömningen, men hovrätten anser i dessa fall att handlandet – trots att det får anses ha varit kränkande – inte haft ett så kvalificerat sexuellt inslag att det kan be­straffas som sexuellt ofredande. När det gäller påståendet om sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning delar hovrätten tingsrättens bedömning att den aktuella målsäganden inte befunnit sig i ett beroendeförhållande till mannen. Eftersom det inte är bevisat att det före­kommit olaga tvång vid tillfället, kan handlandet inte heller bedömas som sexuellt tvång. Något sexuellt ofredande föreligger inte heller i det fallet.

Eftersom mannen frikänns från ansvar, ska han inte betala något skadestånd till målsägande­na.

Senast ändrad: 2018-12-20