Hovrätten fastställer tingsrättens dom i det s.k. fentanylmålet

2019-04-12

Tingsrätten kom fram till att bröderna av oaktsamhet orsakade de åtta dödsfallen, eftersom de sålt så farliga preparat till personer som kunde antas använda dem som missbrukspreparat. Hovrätten har gjort samma bedömning. Hovrätten har dock skärpt straffet för den äldre brodern, från fem och ett halvt till sex års fängelse. De avlidnas anhöriga får de skadestånd som de begärt.

– Bröderna har sålt livsfarliga nässprejer till personer som kunde förväntas missbruka dem. De har varit medvetna om risken för att användaren av preparatet dör. Bröderna har genom sin försäljning orsakat åtta dödsfall och de ska därför dömas för detta, säger hovrättsrådet Anne Mellqvist, en av domarna i målet.

Hovrätten är enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2019-04-12