Hovrätten fastställer de fleråriga fängelsestraffen för huvudmännen i assistansmålet

2018-12-21

Målet gäller i denna första del påstådda bidragsbrott i förhållande till en medelålders man som hade och fortfarande har rätt till personlig assistans. Åklagarnas åtal går i korthet ut på att huvudmännen i samförstånd med ett antal assistenter till Försäkringskassan har rapporterat utfört assistansarbete som i verkligheten inte hade utförts. Detta har medfört att Försäkringskassan har betalat ut ersättning som inte skulle ha betalats ut eller att fara har funnits för det.

Förutom huvudmännen var tolv andra personer åtalade. Beträffande dem gjorde åklagaren alltså gällande att de har ställt upp som påstådda assistenter men inte utfört något assistansarbete. Tingsrätten dömde nio av dessa personer för bidragsbrottslighet och friade tre. Det gör hovrätten också. Hovrätten dömer dock en av de assistenter som tingsrätten friade och friar en av dem som tingsrätten dömde. I det första fallet gör hovrätten en annan rättslig bedömning och i det andra värderas bevisningen annorlunda. Liksom tingsrätten dömer hovrätten några av assistenterna till fängelse runt ett år medan de flesta döms till villkorlig dom.

Huvudmännen skulle enligt tingsrättens dom också betala skadestånd med cirka sju miljoner kronor. Även i denna del kommer hovrätten till samma slutsats som tingsrätten, dock med någon mindre justering beträffande beloppen. De dömda assistenterna ska tillsammans med huvudmännen svara för skadeståndet i olika delar.

Det näringsförbud som tingsrätten bestämde för en av huvudmännen och den företagsbot om tre miljoner kronor som assistansbolaget dömdes till står också fast.

Länk till tingsrättens pressmeddelande: http://www.malmotingsratt.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=59408&mode=print

 

Senast ändrad: 2018-12-21