Hovrätten dömer 18-årig man för vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik

2018-10-19

Den 18-årige mannen dömdes i maj i år av Luleå tingsrätt för vållande till annans död och vårdslöshet i trafik till villkorlig dom och dagsböter. 18-åringen överklagade domen och ville frikännas helt av hovrätten. Åklagaren och målsägandena överklagade också domen och ville att hovrätten skulle döma 18?åringen för vållande till annans död, grovt brott, och grov vårdslöshet i trafik till fängelse.

Precis som tingsrätten funnit anser hovrätten att åklagaren har bevisat att 18?åringen, i 80 km/h och mot rött ljus, kört in i en korsning i centrala Luleå med följden att han kört på en kvinnas personbil och genom detta orsakat hennes död.

Hovrätten gör dock, till skillnad från tingsrätten, bedömningen att 18-åringens handlande måste anses ha varit grovt oaktsamt och att han därför ska dömas för grov vårdslöshet i trafik.

– 18-åringen har överträtt två trafikregler av grundläggande betydelse för trafiksäkerheten och han måste haft insikt om att konsekvenserna normalt kan förväntas bli mycket allvarliga om man kör i aktuell hastighet, mot rött ljus, in i en fyrvägskorsning. Det är i huvudsak detta som gör att brottet ska bedömas som grov vårdslöshet i trafik, säger hovrättslagman Susanne Lundgren Jonasson.

Hovrätten delar i övrigt tingsrättens bedömning beträffande brottet vållande till annans död. Påföljden bestäms till villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst i 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd, skulle fängelsestraffets längd ha bestämts till fyra månader. 18-åringen ska också betala skadestånd till målsägandena.

Hovrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2018-10-18