Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i mål om grovt spioneri

2023-09-19

Två bröder dömdes av tingsrätten för bland annat grovt spioneri. Den äldre brodern dömdes till livstids fängelse och den yngre brodern till fängelse 9 år och 10 månader. Den äldre brodern överklagade domen till hovrätten som fastställde tingsrättens domslut.

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Högsta domstolens beslut innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast.