Högsta domstolen lanserar sin webbplats i engelsk översättning

2020-10-15

Förutom informationen om domstolens verksamhet, ledamöter och historia, kommer även fortlöpande ett urval av domstolens avgöranden att översättas till engelska. De avgöranden som översätts är främst de som behandlar rättsfrågor av intresse inom de europeiska länderna, eller som i övrigt kan antas ha ett internationellt intresse. Exempelvis kommer en del avgöranden som avser frågor kopplade till EU-rätten eller Europakonventionen att översättas.

Självklart vänder sig den engelska versionen av webbplatsen även till allmänhet och jurister inom Sverige som lättare kan ta del av informationen på engelska än på svenska.

”Vi är glada att nu kunna presentera en ny webbplats på engelska. Det är ett viktigt steg i arbetet med att på olika sätt sprida information om vår verksamhet”, säger domstolens ordförande Anders Eka.

Länk till den engelska versionen av webbplatsen