Häktningsförhandlingar i mål om skottlossning i centrala Jönköping

2019-02-27

Åklagaren begär att sex personer ska häktas på sannolika skäl misstänkta för försök till mord.  

Åklagaren gör gällande att det finns risk för att de misstänkta genom att undanröja bevis eller på något annat sätt kan försvåra utredningen. Åklagaren vill också att tingsrätten ska ge tillstånd till åklagaren att besluta om restriktioner.

 

Den första häktningsförhandlingen inleds kl. 11:00, därefter är förhandlingarna utsatta kl. 12:00, 13:15, 14:00, 15:00 och 15:45. Förhandlingarna kommer hållas i tingssal 4.

 

Assistentåklagare David Larson representerar Åklagarkammaren i Jönköping vid häktningsförhandlingarna.

 Information till dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling.

 

Tystnad ska råda i salen.

Det är inte tillåtet att fotografera eller filma.

Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck.

Det är inte tillåtet att använda mobiltelefon.

Tingssal 4 har ett begränsat antal åhörarplatser.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.

 

Observera att tingsrätten har säkerhetskontoll, det innebär att besökare till domstolen måste genomgå den av tingsrätten upprättade säkerhetskontollen vid domstolens entré.

 

Tingsrätten kommer att publicera ett nytt pressmeddelande efter att samtliga häktningsförhandlingar har avslutats.

 

 

 

 

Senast ändrad: 2019-02-27