Häktningsförhandling i mål om allmänfarlig ödeläggelse (grovt brott)

2020-01-24

Åklagaren har inkommit med en häktningsframställan i mål B 994–20 mot en man gällande allmänfarlig ödeläggelse, grovt brott.

Stockholms tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling fredagen den 24 januari 2020 kl. 14.00 i säkerhetssal 2 på Bergsgatan 50.

Målet handläggs av avdelning 3 och ansvarig handläggare är Julia Isacsson, se kontaktuppgifter till höger.