Grov förskingring

2018-12-21

Det samlade värdet av de förskingrade beloppen uppgår till drygt 6,3 miljoner kr. Påföljden för mannen bestäms till fängelse 4 och 6 månader. Mannen meddelas också näringsförbud för en tid av 10 år. Vidare förpliktas han att betala skadestånd till  målsägandena med sammalagt ca 5,3 miljoner kr. Tingsrätten har tidigare meddelat beslut om kvarstad på mannens egendom så att målsägandenas skadeståndsanspråk kan antas bli täckta vid utmätning. Det är dock oklart vad mannen har för tillgångar och om det finns något att mäta ut.

 

Under den tid som brotten begicks drev mannen ett antal bolag i Sverige och England med inriktning på finansiella placeringar och investeringar. Bolagen är nu försatta i konkurs eller på annat sätt avvecklade. Mannen tog emot pengar från olika personer med uppdrag att placera dem för deras räkning, bl.a. i produkter hos välkända affärsbanker. Utredningen i målet visar att mannen själv tillägnade sig pengarna under kort tid efter att de kommit in på hans konton. Pengarna investerades inte för målsägandenas räkning. Mannen redovisade inte heller för målsägandena hur han använt deras pengar. Merparten av pengarna har inte heller blivit återbetalade till målsägandena. Mannen döms därför för förskingring och grov förskingring i ett antal fall. I några fall där omständigheterna talar för att pengar överlämnats i form av lån har åtalet ogillats, eftersom lån inte föranleder någon redovisningsskyldighet eller ansvar för förskingringsbrott. Åtalet har även ogillats beträffande några andra gärningar som ligger längre tillbaka i tiden och som blivit preskriberade.

 

En nämndeman var skiljaktig angående fängelsestraffets längd och ville bestämma straffet till fem års fängelse.

Joakim Hugosson

Senast ändrad: 2018-12-21