Grov förskingring

2018-11-02

Det påstås att den tilltalade har fått pengar i sin besittning med skyldighet att redovisa för dem på grund av uppdrag att investera dem. Åklagaren gör gällande att brotten bör bedömas som grova eftersom gärningarna avsett betydande värde och utgjort led i systematiska förskingringar utförda på liknande sätt mot flera målsäganden.

Tingsrätten har planerat att hålla huvudförhandling i sal 2 i Halmstads tingsrätt onsdagen den 7 november 2018, torsdagen den 8 november 2018, fredagen den 9 november 2018, tisdagen den 27 november 2018, onsdagen den 28 november 2018, torsdagen den 29 november 2018, fredagen den 30 november 2018, tisdagen den 11 december 2018, onsdagen den 12 december 2018 och torsdagen den 13 december 2018. Om förhandlingen tar längre tid än planerat har tingsrätten reserverat fredagen den 14 december 2018 som reservdag.

 

Sal 2 i Halmstads tingsrätt har ett begränsat antal platser, varför möjlighet ges att boka plats hos säkerhetshandläggare Simon Qvennerberg via e-post simon.qvennerberg@dom.se

 

Kontaktpersoner på domstolen

 

Rådmannen Joakim Hugoson, 035 – 15 25 74

Handläggarchef Annelie Roy 035 – 15 25 52

Säkerhetshandläggare Simon Qvennerberg, simon.qvennerberg@dom.se

Senast ändrad: 2018-11-02