Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 dom i målet B 552-16

2018-08-06

Gotlands tingsrätt meddelar idag den 6 augusti 2018 en dom med följande innehåll:

Målet har avsett misstankar om brott mot 67 målsägande. Den tilltalade åtalades för att ha begått sexualbrott via internt mot 64 flickor som var mellan elva och 17 år gamla vid brottstillfällena. Målsägandena var bosatta i olika delar av Sverige. Gärningarna var begångna mellan den 1 augusti 2011 och den 24 januari 2018. Dessutom har den tilltalade varit åtalad för grov fridskränkning, kränkande fotografering och olovlig identitetsanvändning. Huvudförhandlingen i tingsrätten har pågått i 34 dagar och åklagaren har bedrivit förundersökning i målet under förhandlingens gång.

Tingsrätten har nu dömt den tilltalade för grov våldtäkt mot barn, våldtäkt mot barn vid fem tillfällen, grov fridskränkning, sexuellt övergrepp mot barn vid sex tillfällen, försök till sexuellt övergrepp mot barn vid två tillfällen, sexuellt ofredande vid 251 tillfällen, barnpornografibrott, utnyttjande av barn för sexuell posering vid 32 tillfällen, försök till utnyttjande av barn för sexuell posering vid 25 tillfällen, försök till köp av sexuell handling av barn vid 15 tillfällen, försök till köp av sexuell tjänst vid 9 tillfällen och olovlig identitetsanvändning vid 8 tillfällen. Vissa av åtalen för sexualbrotten har ogillats eller rubricerats på annat sätt än vad åklagaren i första hand yrkat. Även åtalet för kränkande fotografering har ogillats.

Tingsrätten har bestämt påföljden till fängelse sju år, med förverkande av tidigare villkorligt medgiven frihet om fem månader.

Den tilltalade har även förpliktats att utge skadestånd, huvudsakligen avseende kränkning, med totalt drygt 900 000 kr. De flesta skadestånden har varierat i storlek mellan 5 000 kr och 20 000 kr. Skadeståndsanspråk från 14 målsägande har ogillats.

De sammanlagda kostnaderna för försvaret och målsägandebiträden har uppgått till drygt 5,5 miljoner kr.

Senast ändrad: 2014-12-30