Googles rutin strider mot GDPR

2021-11-30

Rätten att bli bortglömd innebär att en enskild person har rätt att få en eller flera länkar till webbsidor med personuppgifter raderade från den lista över sökresultat som visas vid en sökning på personens namn.

Kammarrätten anser att Googles rutin att regelmässigt informera webbansvariga om att sökträffar har tagits bort utgör en behandling av personuppgifter som inte är förenlig med dataskyddsförordningen.

- Kammarrätten har gjort samma bedömning som förvaltningsrätten, att Googles rutiner kring begäranden att ta bort sökträffar strider mot dataskyddsförordningen, säger kammarrättslagmannen Petter Classon.

Kammarrätten finner dock att Google har tagit bort enskilda sökträffar utan onödigt dröjsmål. Kammarrätten sänker därför sanktionsavgiften med ytterligare 2 miljoner kronor, i förhållande till förvaltningsrättens dom, till sammanlagt 50 miljoner kronor.