Frikänner för mordförsök i harrysskjutningen

2019-12-16

Tingsrätten har i dag meddelat dom i den s.k. Harrysskjutningen och frikänner alla tre tilltalade från åtalet för försök till mord. Tingsrätten dömer dock skytten för brottet framkallande av fara för annan eftersom han genom att skjuta ett skott genom entrérutan till Harrys utsatte de som fortfarande befann sig inne i lokalen för livsfara. Vad gäller de två medtilltalade anser tingsrätten att åklagaren inte lyckats bevisa att de känt till skyttens planer.

Straffet för skytten bestäms till fängelse 2 år och 9 månader. Han döms då även för ett grovt vapenbrott och ett brott mot vapenlagen.

En annan av de tilltalade döms till en månads fängelse för vapenbrott medan den tredje frikänns helt.