Fråga om beskattning av narkotiska läkemedel

2021-04-22

Kammarrätten har prövat frågan om olaglig försäljning av narkotiska läkemedel ska beskattas.