Förvaltningsrätten ändrar inte Polismyndighetens beslut – Nordiska motståndsrörelsen får demonstrera i Stockholm

2018-08-24

Polismyndigheten har beslutat att ge Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att anordna allmän sammankomst den 25 augusti 2018 kl. 10.00–18.00 i form av demonstrationståg med bl.a. en mindre lastbil med scen och högtalare med start och avslutning vid Kungsholmstorg.

Beslutet har överklagats av sex politiska partier som samtidigt som Nordiska motståndsrörelsens sammankomst har beviljats tillstånd att ställa upp valtält och anordna torgmöten på samma plats. Partierna har också beviljats tillstånd för torgmöten på ett antal andra platser där Nordiska motståndsrörelsens demonstrationståg kommer att passera.

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att inte ändra Polismyndighetens beslut.

Chefsrådmannen Johan Lundmark, ordförande, säger:

”Mötes- och demonstrationsfriheten är grundlagsskyddad och får bara begränsas av skäl som framgår av grundlagen, bland annat om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen och säkerheten vid sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken.

Polismyndigheten har gjort bedömningen att ordningen och säkerheten kan upprätthållas vid Kungsholmstorg och kring den väg Nordiska motståndsrörelsen ska demonstrera. Domstolen har bedömt att vad de politiska partierna har fört fram inte medför att det finns skäl att ifrågasätta Polismyndighetens bedömning. Nordiska motståndsrörelsen kan därför inte förvägras sina grundlagsskyddade friheter.”

Senast ändrad: 2018-08-24