Förlängd tid för att väcka åtal i mål om stämpling till mord m.m.

2020-05-08

Åklagaren har vid förhandling idag begärt och fått förlängd tid för att väcka åtal mot en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018.

Mannen har varit häktad sedan den 23 april 2020. Åtal ska väckas senast den 20 maj 2020 kl. 11.00.

För beställningar av handlingar i tingsrättens mål, se kontaktinformationen.