Förhandling gällande mord m.m. avslutad

2021-08-16

Tingsrätten har beslutat att den mordåtalade ska vara kvar i häkte till dess dom meddelas samt att åklagaren inte längre har tillstånd att meddela restriktioner.

Tingsrätten kommer att meddela dom den 30 augusti 2021 kl. 14.00.