Företrädare för skolstiftelse döms för ekonomisk brottslighet

2019-06-27

10 miljoner kronor, i huvudsak skolpengar, har av grundaren av stiftelsen förts över till ett planerat bankprojekt – Sveriges första räntefria islamiska bank. Bankprojektet har bedrivits i bolag som också ägts av grundaren. Uttag har skett i strid med stiftelsens ändamål att bedriva skolverk­samhet. Ytterligare ett antal miljoner har av grundaren förts över till bankprojektet från stiftelsens dotterbolag och ett fristående bolag.  

Övriga företrädare för stiftelsen har skyddat grundaren genom att upprätta falska handlingar som getts in till länsstyrelsen. Pengar har strömmat mellan stiftelsen och de olika bolagen och bokförings­skyldigheten har allvarligt åsidosatts i både stiftelsen och bolagen.

Rättens ordförande, rådmannen Caroline Hedvall, uppger: ”Projektet att starta en islamisk bank, som krävde finansiering om minst 100-150 miljoner, föll på att de svenska bankerna inte ville medverka till att pengar från investerare i mellanöstern fördes till Sverige. Det var fel av stiftelsen, som bedriver skolverksamhet, att överhuvudtaget medverka i ett sådant projekt och uttagen har också skadat stiftelsen”. 

Senast ändrad: 2019-06-27