Flera personer döms till långa fängelsestraff för bl.a. omfattande organiserad narkotikabrottslighet.

2023-01-26

Totalt har huvudförhandlingen omfattat 19 tilltalade, varav flera varit frihetsberövade under mer än 1,5 år. Flera långa fängelsestraff döms ut i domen. De längsta fängelsestraffen, bl.a. efter asperation, är tolv år och två månader respektive nio år och sex månader.

- Det har varit fråga om allvarlig brottslighet som pågått i olika delar av landet och i en närmast företagsliknande struktur där olika personer haft olika roller. Det längsta fängelsestraffet överstiger maxstraffet för synnerligen grovt narkotikabrott, men eftersom personen döms för flera andra brott finns möjlighet att överskrida den gränsen, säger Åsa Hanna, rådman vid Uppsala tingsrätt och rättens ordförande under huvudförhandlingen.

Huvudförhandlingen inleddes i mitten av maj 2022 och avslutades i mitten av november 2022.

- Vid förhandlingens start uppgick förundersöknings­materialet till cirka 15 000 sidor. Förundersökning har även pågått under hela huvudförhandlingen och nytt material har därför lämnats in under förhandlingens gång. Det är därför tiden för domskrivning har varit längre än normalt, säger rådmannen David Boberg-Linder som varit referent i målet.

Utredningen har varit mycket fokuserad på material som erhållits från den krypterade applikationstjänsten Anom, och i viss mån SkyECC.

- I de fall där åklagaren bevisat att de tilltalade använt sig av någon av dessa applikationer har tingsrätten i stor utsträckning också dömt för brott, säger rådmannen David Boberg-Linder.

I ett fall har åklagaren inte lyckats bevisa kopplingen mellan den tilltalade och de krypterade applikationstjänsterna som åklagaren påstått att personen använt. Den personen har frikänts.

- Även flera andra tilltalade frikänns helt från brott. Detta gäller personer där  åklagaren inte påstått att de använt någon krypterad kommunikationstjänst och tingsrätten inte funnit att utredningen varit tillräcklig för att de ska kunna dömas för brott, säger rådmannen Åsa Hanna.

Sex av de tilltalade är fortsatt häktade i målet. Åklagaren hade yrkat att flera av de andra tilltalade skulle häktas i samband med dom. Flera av dessa personer släpptes på fri fot av åklagaren under förundersökningen och tingsrätten har inte funnit tillräckliga skäl för att häkta dem igen.

 

Rätten har varit enig i sina bedömningar. Domen kan överklagas till hovrätten senast den 16 februari 2023.