Fängelsestraff för grova bedrägerier mot Västerås stad

2023-03-07

Västerås stad hade ingått avtal med kvinnans bolag om utförande av boendestöd enligt socialtjänstlagen. Kvinnan döms för att genom sitt företag ha redovisat 4 500 timmars boendestöd för en ersättning om knappt två miljoner kr trots att stödet inte har varit utfört. Tingsrätten grundar sin bedömning bl.a. på en massiv diskrepans mellan redovisat boendestöd som bolaget har tagit betalt för och vad som framgår av lönebesked i förening med vittnesuppgifter från anställda om att de inte arbetat trots att boendestöd registrerats som utfört av dem. Brotten rubriceras som grova bedrägerier med hänsyn till att de avsett ett betydande värde, har skett systematiskt, varit svårupptäckta och riktat sig mot välfärdssystemet. Kvinnan döms mot sitt nekande till fängelse två år sex månader och förpliktas att betala skadestånd till Västerås stad motsvarande den felaktigt betalade ersättningen. Kvinnan får även näringsförbud under fem år. Det bolag som hon företrätt och som brotten har begåtts i ådöms en företagsbot på en miljon kr.