Fängelse och utvisning för mordförsök på regimkritiker

2021-01-11

Tingsrätten har funnit utrett att de tilltalade har gjort sig skyldiga till försök till mord respektive medhjälp till försök till mord. Påföljden har bestämts till fängelse 10 år för den åtalade mannen och 8 år för kvinnan. De ska därtill utvisas utan rätt att återvända. De ska solidariskt utge skadestånd till offret med 140 000 kronor jämte ränta.

Gärningen var planerad, bland annat hade offrets adress och hans vanor rekognoserats. Av allt att döma hade offret och gärningsmannen ingen relation till varandra

Förhandlingen har genomförts i säkerhetssalar i både Attunda tingsrätt och Stockholms tingsrätt. Sista förhandlingsdag ägde rum den 16 december 2020.