Fällande domar i mål om omfattande Rot-bedrägerier

2022-07-08

Målet vid tingsrätten som inleddes redan den 1 februari och har pågått under hela våren har gällt en omfattande serie av ROT-bedrägerier. Enligt åtalet har ett byggbolag i trestadsområdet för inte mindre än 106 kunder ansökt om ROT-bidrag vid sammanlagt 137 tillfällen trots att något arbete motsvarande det som yrkats ROT-ersättning för inte utförts. Sammanlagt har Skatteverket till byggbolaget som ett resultat av bedrägerierna utbetalat 8 985 549 kr enligt åklagaren.

 

Tingsrätten fäller nu de tilltalade till ansvar huvudsakligen i enlighet med åtalet. Den åtalade bygg-VD:n fälls för grovt bedrägeri i 132 fall. Han döms till fängelse i 3,5 år och åläggs samtidigt näringsförbud i sju år. Även tre av de övriga tilltalade döms till fängelse mellan ett år och 2,5 år medan påföljden för tre av de tilltalade stannar vid en villkorlig dom med samhällstjänst.

 

I en kommentar till domen säger rättens ordförande, rådmannen Per Hjort, att avgörande för målets utgång har varit att tingsrätten på grund av den systematik och förslagenhet som kännetecknat brottsligheten rubricerat de aktuella bedrägerierna som grova brott. Hade bedrägerierna inte bedömts som grova hade de idag varit preskriberade då brotten begicks för flera år sedan.