FÄLLANDE DOMAR I DET OMFATTANDE BEDRÄGERIMÅLET

2021-01-11

Tingsrätten har funnit det bevisat att de fem män som åtalats för bedrägerier avsiktligt lurat målsägandena att betala ut pengar och leverera varor utan avsikt att betala för detta. Tingsrätten har även funnit det bevisat att de sex män som åtalats för penningtvätt avsiktligt tvättat pengar som betalats ut inom ramen för bedrägerigärningarna.

I målet har omfattande skriftlig utredning lagts fram, liksom övervakningsfilmer och ljudinspelningar. Förutom att de tilltalade har hörts har ett antal vittnesförhör hållits.

Den person som enligt tingsrätten haft den mest centrala rollen i bedrägerigärningarna avtjänar för närvarande ett fängelsestraff. Han döms återigen till fängelse. Straffvärdet för hans brottslighet har bestämts till fängelse i två år men eftersom brotten han nu döms för begåtts före de brott han avtjänar fängelsestraff för, har straffet bestämts till ett års fängelse. Ytterligare en man döms till fängelse för bedrägeribrott. Övriga döms till icke-frihetsberövande påföljder.

Av de som döms för penningtvättsbrott döms en man till fängelsestraff. Detta då han återfallit i likartad brottslighet. Övriga döms till icke-frihetsberövande påföljder.

Tingsrätten har beslutat att flertalet av de tilltalade ska betala skadestånd till de som drabbats av brott.

Tingsrätten höll huvudförhandling under elva dagar i november och december förra året. Förhandlingen kunde genomföras enligt plan trots rådande pandemi. Rätten bestod av två lagfarna domare och fyra nämndemän.