Fällande domar i åtal för dödsskjutning på von Rosens väg i Malmö sommaren 2018

2019-12-20

Den mördade mannen sköts på nära håll av en person på moped. Mopeden hittades senare brinnande i stadsdelen Persborg i Malmö. I närheten av mopeden fanns mordvapnet. På vapnet fanns DNA som tillhörde en 21-årig man från Gävle utan några tidigare kopplingar till Malmö. Mannens förklaring till det, nämligen att han varit i Malmö för att köpa ett vapen och då har hållit i mordvapnet, kan man bortse ifrån enligt tingsrätten.

Utöver mord döms 21-åringen för grovt olaga hot gentemot en person som försökte stoppa honom när han körde från mordplatsen.

Mopeden som skytten använde kunde spåras till en 29-årig man som bor i närheten av platsen där mopeden hittades. I hans mobiltelefon gjordes fynd som kopplade honom till den mördade mannen. Enligt tingsrätten är det bevisat att han har försett skytten med mopeden med vetskap om att den skulle användas vid mordet.

På grund av olika försvårande omständigheter är straffvärdet för mordet högt.

− Mordet har föregåtts av noggrann planering och det har varit fråga om en ren avrättning som av allt att döma avslutats med ett dödande skott i bakhuvudet, kommenterar rättens ordförande rådmannen Fredrik Landgren.

Vid bestämmande av fänglesestraffens längd har tingsrätten beaktat att skytten endast var 20 år gammal när han begick mordet. Hänsyn har också tagits till att båda just nu avtjänar längre fängelsestraff för brott som hade kunnat ingå i denna dom.

De dömda ska betala skadestånd till den dödes föräldrar och syskon. 21-åringen ska också betala skadestånd till personen som försökte stoppa honom efter mordet och som blev utsatt för skottlossning.