Ett påstående har godtagits om att ett avgörande som hade skickats med e-post inte har kommit fram

2020-03-09

Högsta domstolen har tidigare avgjort en liknande fråga, men då hade avgörandet skickats med vanlig post. Högsta domstolen angav att det är den som vill få en ny frist för att överklaga som ska visa att han eller hon har haft giltig ursäkt för att inte överklaga i rätt tid. Men det måste samtidigt beaktas att det är svårt att visa att posten inte har kommit fram. Högsta domstolen ansåg därför att ett påstående om att ett avgörande som skickats med vanlig post inte har kommit fram i allmänhet får godtas. Men det förutsätter att klaganden inte i förväg har underrättats om när domstolen kommer att fatta sitt beslut.

När det gäller ett avgörande som har skickats med e-post har Högsta domstolen nu slagit fast att det under nuvarande förhållanden bör gälla samma förutsättningar för att medge en ny överklagandetid som när avgörandet har skickats med vanlig post.