Ett hot om skolskjutning har bedömts som olaga hot

2020-06-12

Ett hot som riktas mot allmänheten, t.ex. ett hot om en bomb på allmän plats, anses i regel inte utgöra ett olaga hot. För det krävs att hotet är riktat mot enskilda personer eller en avgränsad krets av personer. Tingsrätten ansåg att kretsen i det aktuella fallet inte var tillräckligt bestämd och friade den åtalade. Högsta domstolen har instämt i hovrättens bedömning att kretsen var så avgränsad att ansvar för olaga hot aktualiserades.

Den hotfulla texten var skriven på ryska, men en av de som sett den översatte texten och spred den vidare. Innebörden av hotet kom på så sätt till andra elevers och skolpersonals kännedom.

Gärningsmannen, som var ung, fälldes till ansvar och påföljden blev 30 timmars ungdomstjänst.