Ett editionsföreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form

2020-04-02

Högsta domstolen har slagit fast att ett sådant föreläggande kan innebära att elektroniskt lagrad information ska tillhandahållas i elektronisk form, t.ex. på ett USB-minne.