En brygganläggning på kommunens fastighet måste tas bort

2022-07-08

Brygganläggningen har anlagts på Täby kommuns fastighet utan att kommunen gett sitt tillstånd som fastighetsägare. Någon bedömning enligt tillämpliga krav i miljöbalken hade inte heller gjorts. Brygganläggningen hade anlagts av en granne och därefter förnyats och utökats av nya ägare till grannfastigheten.

Länsstyrelsen beslutade den 4 februari 2022 att ägaren till grannfastigheten måste ta bort brygganläggningen m.m. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har genom en dom idag fastställt länsstyrelsens beslut, men flyttat fram tiden för när brygganläggningen senast ska ha tagits bort.