En av de som dömdes för morden på två polismän i Malexander får sitt livstidsstraff tidsbestämt

2020-02-07

Mannen dömdes av Göta hovrätt den 7 juni 2000 till livstids fängelse för bland annat mord på två polismän i Malexander, försök till mord av en annan polisman och fyra fall av grovt rån.

Mannen har ansökt om att få sitt livstidsstraff omvandlat till ett tidsbestämt fängelsestraff om i första hand 32 år. Åklagaren har medgett en omvandling till 35 år.

Tingsrätten konstaterar i dagens beslut att mannen under hela verkställigheten visat god skötsamhet och har klarat byte till anstalt med lägsta säkerhetsklassning utan anmärkning. Tingsrätten delar Rättsmedicinalverkets bedömning att risken är låg för att mannen ska återfalla i brottslighet och gör bedömningen att det inte föreligger en konkret och beaktansvärd risk för att han ska återfalla i brottslighet av allvarligt slag.

Tingsrätten finner att omständigheterna kring morden och mordförsöket varit synnerligen försvårande och att gärningarna har ett straffvärde som motsvarar 35 års fängelse. Tingsrätten omvandlar därför mannens straff till 35 års fängelse.