En 21-årig man har åtalats för mord i Tollarp

2020-10-15

Enligt åtalet har mannen i november 2019 i Tollarp utanför Kristianstad uppsåtligen berövat en kvinna livet. Huvudförhandling i målet kommer att påbörjas fredagen den 23 oktober kl. 09.00 och pågå under ett flertal dagar.

I dagsläget är följande dagar reserverade för huvudförhandlingen.

Den 23, 27, 28 och 30 oktober. Den 5, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 27 och 30 november. Den 3 och 4 december.

Det är inte säkert att samtliga dagar kommer att behövas. En detaljerad huvudförhandlingsplan kommer att publiceras på tingsrättens hemsida inom någon eller några dagar. Av planen kommer att framgå vilka av dagarna som tas i anspråk.

Det kan förutses att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Det kommer att finnas platser för åhörare. På grund av den pågående pandemin kommer antalet platser emellertid att vara begränsat. Vissa platser kommer att reserveras för anhöriga och massmedia.

Det kommer att finnas möjlighet för journalister att i förväg reservera plats. Anmälan om detta ska skickas till bestallningartkr@dom.se. Observera att endast journalister med giltigt presskort eller motsvarande dokumentation kan reservera plats. En journalist som vill reservera plats ska göra det senast den 21 oktober och får sedan information i särskild ordning om huruvida han eller hon fått plats.

Det är förbjudet att filma eller fotografera in i eller i rättssalen. Elektronisk utrustning, t.ex. mobiltelefoner, ska vara avstängd och undanstoppad i salen.

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. Det är därför viktigt att åhörare kommer i god tid. Varje huvudförhandlingsdag kommer att börja kl. 09.00.

Beställningar av handlingar i målet skickas till bestallningartkr@dom.se. Ange B 2795-19 i ämnesraden och därutöver vilka handlingar som önskas.

För mer information kontakta:

Rådmannen Petter Anefur

Tfn: 044-18 36 55

E-post: petter.anefur@dom.se