Elljusstaken Elflugan skyddas av upphovsrätt. Försäljning av vissa andra modeller av ljusstakar innebär upphovsrättsintrång

2019-06-28

PMT 3854-18 

Beställning av avgörandetSvea hovrätts arkive-post: arkivet.svea@dom.setfn: 08-561 673 30