Döms för mord till 16 års fängelse

2018-11-19

Straffskalan för mord är antingen fängelse på mellan 10 och 18 år eller också livstids fängelse. Tingsrätten finner att påföljden i detta fall bör bli fängelse 16 år med tanke på att mordet skett på en närstående i hennes hem, att hon dessförinnan under flera timmar utsatts för betydande våld mot bl.a. huvudet samt att knivskärningen skett när hon befunnit sig i en skyddslös ställning, men att det får anses i viss mån fölmildrande att hon precis innan kan ha gjort ett utfall med kniven mot mannen.

Två nämndemän är skiljaktiga och finner att mannen bör dömas till 18 års fängelse eftersom det är så osannolikt att kvinnan skulle ha gjort något utfall mot honom med kniven att denna uppgift kan lämnas utan avseende.

Mannen åläggs att betala begärda skadestånd till dödsboet efter kvinnan och till hennes tre vuxna barn.

Senast ändrad: 2018-11-19