Domen i det s.k. högskoleprovsmålet har överklagats till hovrätten

2019-02-26

Några av de tilltalade som har överklagat tingsrättens dom har begärt att hovrätten ska undanröja domen och lämna tillbaka målet till tingsrätten för ny behandling. Hovrätten kommer under mars/april att fatta beslut i den frågan.

Om tingsrättens dom inte undanröjs planerar hovrätten att inleda huvudförhandling i oktober i år. Förhandlingen beräknas ta ca 15 dagar.

Senast ändrad: 2019-02-26