Dom om rättigheter till Entombeds katalog

2018-11-15

Tre artister som medverkat på vissa av Entombeds album har stämt ett bolag som gett ut några av dessa. Artisterna har påstått att bolaget begått intrång i deras s.k. närstående rättigheter enligt upphovsrättslagen genom att exploatera albumen utan deras samtycke. De har begärt dels förbud vid vite mot fortsatta intrång, dels ersättning för de intrång som skett. De har i andra hand påstått att de har en avtalad rätt till ersättning.

Bolaget har i målet erkänt att det gett ut tre av albumen på CD och vinylskivor. Patent- och marknadsdomstolen har bedömt att bolaget inte haft rätt att göra detta utan samtycke från sångaren på albumen och har därför vid vite förbjudit bolaget att fortsätta med det intrånget.Domstolen har också bedömt att bolaget gjort – eller i vart fall medverkat till – intrång i artisternas rättigheter genom att möjliggöra att albumen har gått att streama via t.ex. Spotify. Domstolen har dock bedömt att artisterna inte har konkretiserat intrången tillräckligt för att det ska vara möjligt att meddela ett förbud i den delen.

Trots att domstolen alltså konstaterat att bolaget gjort intrång i artisternas rättigheter så har ingen ersättning dömts ut till dem. Skälen till detta är att den utredning som de lagt fram i målet inte har varit tillräcklig för att någon ersättning över huvud taget ska kunna beräknas och dömas ut. Artisterna har inte heller bevisat att det funnits något avtal mellan dem och bolaget om rätt till ersättning.

Kopior av domen kan beställas via e-post till stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se

Senast ändrad: 2018-11-15