Dom mot den man som i media benämnts som fotbollsdomaren

2021-01-08

Tre av målsägandena är småföretagare som drivit familjeföretag och som har kontaktats av honom i hans egenskap av säljare vid ett företag som sålde abonnemang för telefoner och bredband. Deras företag hade onödigt många mobilabonnemang som han erbjöd sig att hjälpa dem att avsluta. Han förklarade för dem att de skulle betala fakturorna för abonnemangen till ett s.k. fakturakonto, som han själv förfogade över. Han betalade inte fakturorna utan använde pengarna till spel. Målsägandena fick sedan inkassokrav och krav från Kronofogden och uppmanades även då av honom att betala till fakturakontot. Han försäkrade hela tiden att de skulle få tillbaka sina pengar samt ränta men de har inte fått tillbaka något. Han har erkänt att han gjorde sig skyldig till de åtalade bedrägerierna, även om han ansett att bedrägerierna inte ska bedömas som grova.

Fyra av målsägandena är unga kvinnor som han har haft relationer med. Genom förhören med dem har framkommit att han bad dem att få låna pengar en kort tid efter att de träffats och att han uppgav att han hade pengar på ett konto utomlands som det tog tid att göra uttag ifrån. Det har framkommit att ingen av dem kände till att han spelade och att han lämnade olika förklaringar till varför han behövde låna pengar, som han försäkrade dem att de skulle få tillbaka. Som exempel på vad pengarna skulle användas till kan nämnas verkstadsräkningar, fortkörningsböter, betalningar till ex-frun på grund av separationen, däribland för att lösa ut henne från en lägenhet i Egypten som de ägde gemensamt, simskola och ridläger m.m. till barnen, presenter och resor till målsägandena själva som aldrig blev av, samt utgifter för hans morfars räkning.

Han har bekräftat målsägandenas uppgifter och uppgett att han lämnade oriktiga uppgifter till dem om vad han skulle använda pengarna till, samt att allt han lånade av dem gick till spel. Han har bestritt ansvar för brott med hänvisning till att hade för avsikt att återbetala pengarna, vilket han också gjorde till en av målsägandena. Tingsrätten konstaterar i sin dom att han har förmått målsägandena att låna ut pengar till honom genom att lämna oriktiga uppgifter till dem och därför ska dömas för bedrägeribrotten.

Tingsrätten uttalar att han under en lång tid gjort sig skyldig till omfattande brottslighet och att det finns en uppenbar risk för fortsatt brottslig verksamhet. Han ska därför vara kvar i häkte i avvaktan på att domen vinner laga kraft.

I domen fälls tre andra personer för grova penningtvättsbrott på grund av att de låtit honom sätta in pengar från bedrägeribrotten på sina konton och två av dem har spelat för hans räkning. Straffen har för en av dem bestämts till skyddstillsyn och för de andra två till villkorlig dom samt böter.